Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PRED KONTROLOU

POZOR !!!!!


Od  1. 11. 2006  platná nová vyhláška MDPaT č. 578/2006 Z. z.

 

V zmysle zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách  STK-MIKO  vykonáva technické kontroly na všetky kategórie vozidiel,
prekontrolujeme všetko čo má tabulku s evid. číslom ( EČ):

TECHNICKÉ KONTROLY :
- technické  kontroly pravidelné a  technické kontroly opakované
- technické kontroly zvláštne
- technické kontroly administratívne
- technické kontroly na vydanie prepr.  povolenia  CEMT  III, IV, V
                    

EMISNÉ KONTROLY :

- emisné kontroly diesel na všetky vozidlá
  ( osobné, nákladné, bus )

- emisné kontroly benzín  R KAT, R KAT /OBD

- emisné kontroly benzín R KAT/OBD,LPG,CNG

Vozidlo sa musí na kontrolu pristaviť čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou.
Kontrola vozidla sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie, ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo má poruchu na plynovom zariadení.


Pred začatím technickej alebo emisnej kontroly musí držiteľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu:

- osvedčenie o evidencii vozidla alebo overenú kópiu s potvrdením  o zadržaní OEV vydaným PZ
- protokol o montáži plyn. zariadenia LPG,CNG /ak nie je namontované od výrobcu /

- platné osvedčenie o emisnej kontrole / ak jej vozidlo podlieha /

Prri kontrole vozidla musí byť prítomný držiteľ vozidla alebo vodič vozidla.
Počas kontroly nesmie kontrolný technik nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo s výnimkou nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

LEKÁRNIČKA : nová vyhláška č. 143/2009 Z.z. platí od 1.5.2009


 Príloha č. 1 k vyhláške č. 578/2006 Z.z. platí od 1. 11. 2006 
       
POVINNÁ VÝBAVA OSOBNÝCH VOZIDIEL : 
  
-  náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu, 
-  náhradné žiarovky, a to po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla ( výnimka plynové výbojky )
-  príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla, 
-  kľúč na matice a skrutky kolies. 
- náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou ( rezerva )
- ťažná tyč alebo lano schváleného typu
 
- autolekárnička
  
 
- výstražmý trojuholník schváleného typu

- bezpečnostný odev ( reflexná vesta, overal, nohavice apod.) , odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča

Podrobne vyhl. MDPT č. 578/2006 Z.z. § 1  

Zaujalo ma to a chcem Vás osloviť.

Meno a priezvisko:
Spoločnosť:
Adresa:
Telefón:
Email:
Pridaj pripomienku: