Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


CENNÍK         Ceny za výkon technických kontrol ( TK ) cestných vozidiel

EUR 

I.

Technické kontroly pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu

1.

motocykle, ľahké trojkolky a štvorkolky ( L1e, L3e, L4e, L2e, L6e )

16,00

2a.

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky ( M1, N1, L5e, L7e )

23,50

2b.

osobné, dodávkové s LPG alebo CNG ( M1, N1 )

28,00

2c.

osobné, dodávkové s trvalým pohonom 4x4 ( M1, N1 )

35,00

3.

ľahké prípojné do 0,75 t ( O1, R1 )

12,00

4a.

nákladné a autobusy ( N2, N3, M2, M3 )

44,00

4b.

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG ( N2, N3, M2, M3 )

47,00

5.

prípojné nad 0,75 t ( O2, O3, O4, R2, R3, R4)

27,00

6.

traktory kolesové ( T1, T2, T3, T4, T5 )

40,00

I.

Technické kontroly na vydanie prepravného povolenia  – CEMT  III, IV, V

1.

Nákladné motorové vozidlá a ťahače(N2, N3)

100,00

2.

Prípojné vozidlá za nákladné mot. voz. a ťahače (O3, O4)

60,00

II.

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

1.

Vozidlá uvedené v I1 - I3

6,50

3.

vozidlá uvedené v I.4a – 6, II.1- II.2

15,00

IV.

Technické kontroly administratívne

1.
2.

TK administratívna – vozidlá všetkých kategórií
TK administratívna – vozidlá všetkých kategórii v prípade, kedy predchádzajúcu kontrolu vykonala spol. STK-MIKO a nové vozidlá

9,50
5,00

V.

Súvisiace služby

1.

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,00

2.

Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia o technickej kontrole

2,50

3.

Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

4,00

4.

Pridelenie nálepky ECMT/ CEMT -  III. IV, V

4,00

5.

Kontrola nastavenia obmedzovača rýchlosti

5,00

6. test tlmičov 10,00
7. test tlmičov a podvozku ( komplet aj s graf. záznamom ) 12,00
8. doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze 12,00