Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VYHODNOTENIE KONTROL

EK
Vzor vyznačenej kontrolnej nálepky

Podľa § 66 zákona 725/2004 Z.z.  emisnou kontrolu motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Emisná kontrola sa vykonáva na stacionárnom pracovisku emisnej kontroly.

 

Na kontrolnej nálepke je perforáciou vyznačený termín budúcej emisnej kontroly pravidelnej. V hornej časti je perforovaný-predierkovaný rok a v spodnej časti pod poradovým číslom kontrolnej nálepky emisnej kontroly mesiac platnosti.Kontrolná nálepka na vnútorné použitie ( vyhotovenie - i - ) sa lepí na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla  tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla.

 

Na stanovené miesto sa lepí aj kontrolná nálepka technickej kontroly, vzájomné poradie nie je určené, ale nálepky sa musia lepiť nad sebou.

 

Pri EK sa porovnávajú určené hodnoty
- teplota oleja [ °C ]
- voľnobežné otáčky min-1
- maximálne otáčky min-1
- rozptyl dymivosti m-1
- dymivosť m-1
pre daný typ motora a vozidla s hodnotami, ktoré sa namerajú. Ak všetky namerané hodnoty vyhovujú určeným, vozidlo je spôsobilé a bude mu pridelené Osvedčenie o EK a kontrolná nálepka EK.

 

EK sa vykonávajú na prístroji AVL DiCom 4000 - opacimeter pre naftové motory.

Kombinovaný analyzátor emisií pre benzínové a opacimeter pre naftové motory AVL DiCom 4000 je určený na meranie emisií benzínových motorov a dymivosti dieselových motorov. Prístroj spĺňa podmienky merania zákonného emisného testu benzínových a dieselových vozidiel. Skladá sa z meracej komory a základného prístroja. Softwarové vybavenie prístroja umožňuje vykonať emisnú kontrolu priamo z miesta vodiča, t.j. je zabezpečené pohodlné ovládanie prístroja aj vozidla pri akceleráciách. Tlačiareň je súčasťou základnej výbavy. Prístroj je možný umiestniť aj na stojan.Používa sa len jedna sonda pre všetky priemery vyústenia výfukov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zobrazenie: LC-displej, vysoké rozlíšenie, grafika
Tlačiareň: Interfejs CENTRONICS pre ext. tlačiareň
Klávesnica: 6 funkčných tlačidiel, intyerfejs pre ext. klávesnicu
Interfejsy: RS 232, PCMCIA
Prevádzková teplota: 5 ... 45°C
Prevádzkové napätie: 230 V AC +/- 10%
Príkon: 150 W
Rozmery (DxŠxV): 470 x 431 x 230 mm
Hmotnosť: 17,7 kg
Meracia dymová komora:
Rozmery (DxŠxV): 136 x 395 x 285 mm
Hmotnosť: 3,5 kg

MERANÉ ÚDAJE:

ROZSAH MERANIA ROZLÍŠENIE
CO: 0 ... 10 % 0,01 % obj.
CO2: 0 ... 20 % 0,1 % obj.
HC: 0 ... 20 000 ppm obj. 1 ppm obj.
NO: 0 ... 9000 ppm obj. 1 ppm obj.
O2: 0 ... 23 % 0,01 % obj.
Výpočet l: 0 ... 9,99 0,001 %
Otáčky: 250 ... 8000 1/min 10 1/min
Uhol zopnutia kontaktov: 0 ... 100 % 0,1 %
Napätie l - sondy: 0 ... 5,0 V 40 mV
Dymivosť: 0 ... 100 % 0,1 %
Absorbcia (k-hodnota): 0 ... 99,99 m-1 0,01 m-1
Otáčky: 250 ... 8000 1/min 10 1/min
Predstih, snímač TDC : - 60 ... 100 °KH 0,1 °KH
Predstih (stroboskop): 0 ... 60 °KH 0,1 °KH
Doba akcelerácie: 0 ... 5 s 0,05 s
Teplota motorového oleja: 0 ... 120 °C 1 °C

Univerzálny otáčkomer pre naftové a benzínové motory
AVL DiSpeed 490.

Prístroj meria konštantné iaj dynamické otáčky štvortaktných motorov. Je použiteľný pre akúkoľvek značku a typ analyzátora, dymomera, motortestera, ktorý má vstup pre meranie otáčok induktívnym VN snímačom, alebo piezokeramickým prstencovým snímačom. Má jednoduchú a rýchlu manipuláciu s kombinovaným snímačom v dôsledku integrovaného permanentného magnetu. Netreba robiť žiadne nastavovanie konfigurácie motora (počtu valcov). Automatické monitorovanie funkcie farebnými kontrolkami LED.

VÝHODY POUŽITIA:

- Modul merania rýchlosti vyvinutý špeciálne pre meranie emisií
- Automatická kalibrácia
- Meranie konštantných aj dynamicky sa meniacich otáčok

PRINCÍP MERANIA:

Systém AVL DiSpeed 490 je založený na vyhodnocovaní dvoch typov signálov:
- akceleračného, ktorého zdrojom je vibrujúca konštrukcia motora
- akustického, ktorého nositeľom je šírený zvuk v prostredí
Systém zaznamenáva obidva typy signálov súčasne. Signál, ktorý je výhodnejší na spracovanie sa pomocou vyhodnocovacieho algoritnu AVL automaticky premieňa na impulzy odpovedajúce otáčkam.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Motor: štvortaktný naftový a benzínový motor
Otáčky: 400 ... 6000 ot/min pre naftové motory
400 ... 8000 ot/min pre benzínové motory
Vstupný signál: Kombinovaný snímač AVL akcelerácie a zvuku
Výstupný signál: Nábojový signál - simulácia signálu prstencového snímača
Digitálny impulz - 5V TTL kompatibilný
Induktívny impulz - simulácia signálu zapaľovania
Napájanie: 12V DC, 350 mA
integrované napájanie pri napojení na prístroje AVL
Certifikácia: CE
Rozmery (ŠxDxV): 230 x 190 x 50 mm
Hmotnosť: < 2 kg