Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


CENNÍK


Ceny za výkon emisnej kontroly cestných motorových vozidiel

EUR


 

I.

EK pravidelné a EK zvláštne v plnom rozsahu
d
ruh paliva / emisný systém ( kategória vozidla ) 

1a.

benzín R KAT, nafta, osobné, dodávkové ( M1, N1 )

19,50

1b. benzín R KAT/LPG, CNG 24,50
1c. benzín R KAT nafta/ OBD 24,50
1d. benzín R KAT/ OBD, LPG, CNG 30,00

2.

nafta - nákladné, autobusy, traktory ( N2-N3, M2-M3, T1-T5 )

30,00

3.

opätovná * ( zľavnená emisná kontrola podľa bodu 1 )

11,00

4.

opätovná * ( zľavnená emisná kontrola podľa bodu 2 )

18,00

* do 30 dní po vykonaní EK pravidelnej  s nevyhovujúcim výsledkom na emisnom pracovisku EK STK-MIKO, s.r.o.,  Rosinská cesta 7., Žilina

II.

EK administratívne1.

EK administratívna – vozidlá všetkých kategórií

9,50

2.

EK administratívna – vozidlá všetkých kategórií v prípade, kedy
predchádzajúcu kontrolu vykonala spol. STK-MIKO a nové vozidlá


Súvisiace služby

5,00

1

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,00

2

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,50

3. Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole  4,00