Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KONTAKTY a MAPA

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel:
Sro, vložka č.: 13183/L

IČO : 36 401 609,    DIČ :2020099587 ,   IČ DPH : SK2020099587, číslo účtu : 0423634304/0900 SLSP

STK - MIKO s.r.o.
Rosinská cesta 7
010 08 Žilina

tel./fax: 041 - 5651 942
e-mail: miko@slovanet.sk

GPS súradnice: N  49, 11, 53.48
                           E  18, 46, 8.77

(zo Žiliny smer Rosina- Rosinská cesta, za Galimex-om z hlavnej cesty doľava, pod vysokou budovou VUVT - z cesty pekne vidno budovu STK )
Zobraziť STK-MIKO, s.r.o. na väčšej mape